08-410 09 400 info@bergvarmespecialisten.se

Få information om BergVärme

Bergvärmespecialisten AB

Bergvärme

Bergvärmespecialisten Sverige AB är ett komplett VVS-företag. Vi har installerat och sålt värmepumpar i nio år, det innebär att vi har drygt 800 fungerande anläggningar idag. Prognosen för 2013 är ca 100 installationer ytterligare. Alltså, vi är specialister på att installera bergvärme, det som du vill ha. Vi gör även sjövärme, ytjordvärme samt luft/vatten-värme.
Vi utför totalentreprenader vilket innebär att vi tar totalansvar hela vägen – från projektering tills anläggningen är i drift.

Vår höga kvalitets- och servicenivå samt kundorienterade tänkande har bidragit till att alla våra kunder är referenskunder. Samförstånd är vårt motto.

SVEP-certifikat 3617-1384

Auktoriserad Thermia-installatör sedan 2003

.. Läs mer

Bergvärme

Bergvärme använder sig av sk. geoenergi för att utvinna värme ur djupa borrhål.Vid bergvärme i handlar det om att utvinna energi ur grundvattnet genom att borra djupa hål i berggrunden 50-200 m beroende på hur grundvattnet fördelar sig i området och utefter en så lång sträcka som möjligt i borrhålet som är omsluten av grundvatten, ta ut värmeenergi ur vattnet genom att sänka temperaturen på vattnet i borrhålet via värmepumpar placerade i marknivå.

Som ett riktvärde med bergvärme kan man minska energibehovet av annan energi för uppvärmningsändamål och tappvarmvatten med cirka 50 %, inräknat den el-energi som går åt för att driva elmotorerna till värmepumparna och för cirkulationspumpar för den värmebärande vätskan i behållaren

Konvertering från direktel

Direktverkande elvärme innebär att elvärme tillförs det värmda utrymmet utan mellanliggande värmelagring och utan värmebärare.

Detta berättigar till konverteringbidrag.

Värmepumpar

Värmepumpar är uppvärmningssystem som tillverkas i två olika varianter, Vätska/vatten och Luft/vatten. Alla högkvalitativa värmepumpar är utrustade med en elpatron som kan ge extra tillskott under riktigt kalla vinterdagar eller om ett fel skulle uppstå i utrustningen. Värmepumpar ska fungera varje dag året om och kräver minimalt med skötsel och underhåll.

Livslängden på en värmepump varierar mellan olika modeller och märken, men generellt ska en luft/vatten- eller vätska/vattenvärmepump från en bra tillverkare hålla mellan 20 och 30 år

Fläktkonvertorer

Fläktkonverter är en lös fläktmodul att sätta på vattenburna radiatorer. Fläktkonvertern ökar radiatorns effekt utan att behöva höja temperaturen på radiatorn och omvandlar en vanlig radiator till en fläktkonvektor utan ingrepp i radiatorkretsen. Vi erbjuder fläktkonvektor som avser att ge både kyla och värme för att hålla rätt inomhustemperatur året runt.

Vad kan vi göra för dig

Analys av din befintliga värmekälla

En bergvärmepump använder den solenergi som finns lagrad i berggrunden – energi som kan användas för att värma upp huset och varmvattnet. Att utnyttja bergvärme är den vanligaste lösningen. Hål borras i berget där rör sänks ned till 100-200 meters djup.

Konvertering av direkt-el

Du som har direktverkande el kan också vara med och spara pengar med bergvärme. Våra rörmontörer har nu mer så stor rutin när det gäller att dra nytt vattenburet att vi kallar oss specialister. Med nya element eller/och golvvärme kan Du både spara pengar och höja värdet på fastigheten. Med dom generösa ROTavdrag som staten lämnar kan man räkna med en kostnad på c:a 5 000:- /element netto. Vi lämnar självklart fastprisoffert efter ett besök.
Vi hjälper också våra kunder med rörsanering.
Fråga gärna efter referenskunder och bilder på referensobjekt, kontakta oss idag.

Service & underhåll

Våra värmepumpstekniker arbetar med både förebyggande och akut service. Vi har många duktiga medarbetare med lång erfarenhet i branschen. När ni behöver hjälp är vi snabbt på plats. Vi servar självklart alla modeller av Thermias värmepumpar men kan också utföra service och underhåll på andra fabrikat.
När anläggningen är i drift kan den efter ett par år optimeras med hjälp av underhåll och service. Vi har många kunder som vill att vi då och då ska komma och se till att allt fungerar på bästa och mest energieffektiva sätt. För dem erbjuder vi grundliga och prisvärda serviceavtal. Allt för att de ska få ut mesta möjliga av sin värmeanläggning.

Bergvärme info

En vanlig myt om bergvärme är att värmen inte räcker om många i grannskapet redan har borrat. Så är det inte. Jordens förmåga att lagra värme är näst intill oändlig – och den räcker åt alla. Bergvärme är alltså en osynlig energikälla.
Fördelar med bergvärme:
Det behövs ingen stor tomt.
Hålet i berget har en jämn temperatur hela året.
Liten inverkan på tomten.
Ger möjlighet till kyla.

Rekommendationer

Bidrag För Bergvärme

Bergvärme

Hör av dig så skall vi hjälpa dig med mer information om vilka regler som gäller
och hur man gör!

Nyhetsbrev

Få nyheter från Bergvärmespecialisten. Alla fält med * måste fyllas i.